2124335003 BOSCH-BRUSH HOLDERBOSCH 2124335003 Product: Brush Holder BOSCH 2124335003
BOSCH 2124335003 Brand: BOSCH BOSCH 2124335003
BOSCH 2124335003 New Code: 2 124 335 003 BOSCH 2124335003
BOSCH 2124335003 Features: 24V BOSCH 2124335003
BOSCH 2124335003 Applications: MERCEDES BENZ BOSCH 2124335003
BOSCH 2124335003 Installed on Alternador: 0 121 790 501 BOSCH 2124335003
BOSCH 2124335003 Installed on collector ring en shield: 2 125 888 002 BOSCH 2124335003
BOSCH 2124335003 Installed on collector ring en shield: 2 125 888 007 BOSCH 2124335003

BOSCH 2124335003 CROSS REFERENCE
BOSCH 2124335003 Brand Code Code Description
BOSCH 2124335003 BOSCH 2 124 335 003 2124335003 BRUSH HOLDER
BOSCH 2124335003 HENSCHEL 5977 12 159 0354 5977121590354 BRUSH HOLDER

BOSCH 2124335003 PARTS LIST
BOSCH 2124335003 Brand Fig. Info Unit Code Code Description
BOSCH 2124335003 BOSCH 3 A 2 2 104 652 000 2104652000 SPIRAL SPRING
BOSCH 2124335003 BOSCH 4 B 1 2 910 001 116 2910001116 HEAD CAP SCREW, DIN 84 - AM4x6-4.8
BOSCH 2124335003 BOSCH 5 B 1 2 916 690 003 2916690003 WASHER GROWER, DIN 128 - A4-FSt
BOSCH 2124335003 BOSCH 800 B 1 2 127 014 001 2127014001 CARBON BRUSH SET (*) NEW CODE
BOSCH 2124335003 BOSCH 800 B 1 2 124 320 001 2124320001 CARBON BRUSH SET (*)REPLACED BY 2127014001
BOSCH 2124335003 BOSCH - A - - - WEARING PARTS
BOSCH 2124335003 BOSCH - B - - - REPLACEMENT