2124335002 BOSCH-BRUSH HOLDER


BOSCH 2124335002 Product: Brush Holder BOSCH 2124335002
BOSCH 2124335002 Brand: BOSCH BOSCH 2124335002
BOSCH 2124335002 New Code: 2 124 335 002 BOSCH 2124335002
BOSCH 2124335002 Features: 24V BOSCH 2124335002
BOSCH 2124335002 Applications: MERCEDES BENZ BOSCH 2124335002
BOSCH 2124335002 Installed on Alternador: 0 121 790 501 BOSCH 2124335002
BOSCH 2124335002 Installed on collector ring en shield: 2 125 888 002 BOSCH 2124335002
BOSCH 2124335002 Installed on collector ring en shield: 2 125 888 007 BOSCH 2124335002

BOSCH 2124335002 CROSS REFERENCE
BOSCH 2124335002 Brand Code Code Description
BOSCH 2124335002 BOSCH 2 124 335 002 2124335002 BRUSH HOLDER

BOSCH 2124335002 PARTS LIST
BOSCH 2124335002 Brand Fig. Info Unit Code Code Description
BOSCH 2124335002 BOSCH 3 A 2 2 104 652 000 2104652000 SPIRAL SPRING
BOSCH 2124335002 BOSCH 4 B 1 2 910 001 116 2910001116 HEAD CAP SCREW, DIN 84 - AM4x6-4.8
BOSCH 2124335002 BOSCH 5 B 1 2 916 690 003 2916690003 WASHER GROWER, DIN 128 - A4-FSt
BOSCH 2124335002 BOSCH 800 B 1 2 127 014 001 2127014001 CARBON BRUSH SET (*) NEW CODE
BOSCH 2124335002 BOSCH 800 B 1 2 124 320 001 2124320001 CARBON BRUSH SET (*)REPLACED BY 2127014001
BOSCH 2124335002 BOSCH - A - - - WEARING PARTS
BOSCH 2124335002 BOSCH - B - - - REPLACEMENT