2000900012 BOSCH-DEEP-GROOVER BALL BEARING

Product: DEEP-GROOVER BALL BEARING
Brand: BOSCH
Part number: 2 000 900 012
Figure number: 813/1/7
CROSS REFERENCE Code (1) Code (2)
BOSCH 2 000 900 012 2000900012
FIAT GROUP 9004 893 9004893
KHD 1310 298 1310298
KHD 0131 0298 01310298
MTU 001 981 93 25 0019819325
SACM (STE. ALSAC. CONST. MEC.) DLT 602806 DLT602806
APPLICATIONS- STARTERS Code (1) Code (2)
BOSCH 0 001 608 005 0001608005
BOSCH 0 001 608 006 0001608006