1127319785 BOSCH-RECTIFIER, ALTERNATOR
Product: RECTIFIER, ALTERNATOR
Brand: BOSCH
Part number: 1 127 319 785
Voltage: 14V
External diameter (A): 114.00 mm
Inside diameter (B): 23.15 mm
B+/threaded (D): M6 / 34.50 mm
Mount. dist. (J): 65.00 mm
REPLACED CODES LIST: Code
BOSCH 1 127 319 615
BOSCH 1 127 319 704
BOSCH 1 127 319 786
CROSS REFERENCE Code (1) Code (2)
BOSCH 1 127 319 022 1127319022
BOSCH 1 127 319 615 1127319615
BOSCH 1 127 319 704 1127319704
BOSCH 1 127 319 785 1127319785
BOSCH 1 127 319 786 1127319786
APPLICATIONS - ALTERNATORS Code (1) Code (2)
BOSCH 0 123 325 002 0123325002
BOSCH 0 123 325 003 0123325003
BOSCH 0 123 325 012 0123325012
BOSCH 0 123 325 013 0123325013
BOSCH 0 123 325 014 0123325014
BOSCH 9 123 325 002 9123325002