1126600993 BOSCH-PULLEY

Product: PULLEY
Brand: BOSCH
Part number: 1 126 600 993
Grooves 5
Diameter (A): 55.00 mm
Bore diameter (B): 17.00 mm
Width ( C ): 23.50 mm
Depth ( E ): 16.50 mm
REPLACED CODES LIST: Code
BOSCH 1 126 601 598
CROSS REFERENCE Code (1) Code (2)
BOSCH 1 126 600 993 1126600993
BOSCH 1 126 601 598 1126601598
APPLICATIONS - ALTERNATORS Code (1) Code (2)
BOSCH 0 123 325 002 0123325002
BOSCH 0 123 325 003 0123325003
BOSCH 0 123 325 012 0123325012
BOSCH 0 123 325 013 0123325013
BOSCH 0 123 325 014 0123325014
BOSCH 9 123 325 002 9123325002