0001108050 BOSCH-STARTER

 
BOSCH 0001108050 Product: STARTERS BOSCH 0001108050
BOSCH 0001108050 Brand: BOSCH BOSCH 0001108050
BOSCH 0001108050 Type: DW (L) 12V 1,4 KW BOSCH 0001108050
BOSCH 0001108050 New code: 0 001 108 050 BOSCH 0001108050
BOSCH 0001108050 Replaced by the code: 0 001 107 058 BOSCH 0001108050

 
BOSCH 0001108050 PARTS LIST
BOSCH 0001108050 Brand Fig. Info Unit Code Code Description
BOSCH 0001108050 BOSCH - A 1 1 000 301 031 1000301106 MOUNTING BUSH
BOSCH 0001108050 BOSCH - A 1 1 000 301 056 1000301056 MOUNTING BUSH
BOSCH 0001108050 BOSCH - B 1 1 001 933 111 1001933111 FORK LEVER, STARTER
BOSCH 0001108050 BOSCH - B 1 1 004 011 085 1004011085 ARMATURE, STARTER
BOSCH 0001108050 BOSCH - B 1 1 004 336 772 1004336772 BRUSH HOLDER, STARTER
BOSCH 0001108050 BOSCH - B 1 1 005 821 196 1005821196 DRIVE END SHIELD, STARTER
BOSCH 0001108050 BOSCH - B 1 F 000 AL1 009 F000AL1009 COMMUTATOR END SHIELD, STARTER
BOSCH 0001108050 BOSCH - A 1 1 006 209 550 1006209550 DRIVE, STARTER
BOSCH 0001108050 BOSCH - A 1 1 007 010 039 1007010039 PARTS SET ARMATURE, SEALING RING
BOSCH 0001108050 BOSCH - A 1 2 000 301 036 2000301036 BUSHING
BOSCH 0001108050 BOSCH - B 1 0 331 303 068 0331303068 SOLENOID SWITCH
BOSCH 0001108050 BOSCH - B 1 1 005 001 921 1005001917 STATOR HOUSING WITH MAGNETS
BOSCH 0001108050 BOSCH - B 1 1 006 200 026 1006200026 PLANETARY GEARBOX, STARTER
BOSCH 0001108050 BOSCH - B 1 1 003 429 004 1003429004 PARTS SET BOLT
BOSCH 0001108050 BOSCH - B 1 1 000 520 034 1000520034 SEALING CAP CAP
BOSCH 0001108050 BOSCH - B 1 1 003 450 049 1003450049 THROUGH BOLT, STARTER
BOSCH 0001108050 BOSCH - B 1 1 003 421 020 1003421020 FIXING SCREW FOR SOLENOID
BOSCH 0001108050 CLARIFICATIONS - A - - - WEARING PARTS
BOSCH 0001108050 CLARIFICATIONS - B - - - REPLACEMENT