0001314026 BOSCH - STARTERS


BOSCH 0001314026 Product: Starters BOSCH 0001314026
BOSCH 0001314026 Brand: BOSCH BOSCH 0001314026
BOSCH 0001314026 Type: GF (R) 12V 1,5 KW BOSCH 0001314026
BOSCH 0001314026 Code: 0 001 314 026 BOSCH 0001314026
BOSCH 0001314026 Replaced by the code: 0 001 110 005 BOSCH 0001314026

BOSCH 0001314026 PARTS LIST
BOSCH 0001314026 Brand Fig. Info Unit Code Code Description
BOSCH 0001314026 BOSCH 2 B 1 1 004 113 537 1004113537 EXCITATION WINDING
BOSCH 0001314026 BOSCH 4 B 4 2 910 550 284 2910550284 BOLT
BOSCH 0001314026 BOSCH 10 B 1 1 004 003 173 1004003173 ARMATURE
BOSCH 0001314026 BOSCH 11 A 1 1 006 209 469 1006209469 OVERRUNNING CLUTCH
BOSCH 0001314026 BOSCH 12 B 1 1 000 202 003 1000202003 STOP RING
BOSCH 0001314026 BOSCH 18 B 1 1 005 823 322 1005823322 INTERMEDIATE BEARING
BOSCH 0001314026 BOSCH 25 B 1 1 005 823 484 1005823484 DRIVE END SHIELD
BOSCH 0001314026 BOSCH 27 B 1 1 003 450 003 1003450003 BOLT
BOSCH 0001314026 BOSCH 29 B 1 2 915 010 007 2915010007 NUT, ISO 4032 - M6-8-A
BOSCH 0001314026 BOSCH 30 B 3 1 003 421 008 1003421008 BLOT (*)REPLACED BY 1003421020
BOSCH 0001314026 BOSCH 30 B 3 1 003 421 020 1003421020 BLOT
BOSCH 0001314026 BOSCH 30 B 3 1 003 421 013 1003421013 BLOT (*)REPLACED BY 1003421020
BOSCH 0001314026 BOSCH 33 B 1 0 331 303 026 0331303026 SOLENOID SWITCH
BOSCH 0001314026 BOSCH 35 B 1 1 000 300 004 1000300004 NUT
BOSCH 0001314026 BOSCH 40 B 1 1 005 853 385 1005853385 COMMUTATOR END SHIELD
BOSCH 0001314026 BOSCH 41 B 1 1 004 336 046 1004336046 BRUSH HOLDER
BOSCH 0001314026 BOSCH 47 B 1 1 000 505 010 1000505010 CLOSURE CAP
BOSCH 0001314026 BOSCH 48 B 2 1 003 429 004 1003429004 BOLT
BOSCH 0001314026 BOSCH 50 B 2 1 003 410 109 1003410109 BOLT
BOSCH 0001314026 BOSCH 801 B 1 1 001 933 072 1001933072 FORK LEVER
BOSCH 0001314026 BOSCH 803 A 1 1 007 014 134 1007014134 CARBON BRUSH SET
BOSCH 0001314026 BOSCH 805 B 1 1 004 003 915 1004003915 ARMATURE
BOSCH 0001314026 BOSCH 810 A 1 1 007 010 004 1007010004 PARTS SET, SEALING RING
BOSCH 0001314026 BOSCH 812 A 1 1 007 010 003 1007010003 PARTS SET, SMALL PARTS
BOSCH 0001314026 CLARIFICATIONS - A - - - WEARING PARTS
BOSCH 0001314026 CLARIFICATIONS - B - - - REPLACEMENT