FG18T115 VALEO-ALTERNATORS
VALEO FG18T115 Product description: Alternators VALEO FG18T115
VALEO FG18T115 Brand: VALEO VALEO FG18T115
VALEO FG18T115 New code: FG18T115 VALEO FG18T115
VALEO FG18T115 New commercial code: 439751 VALEO FG18T115
VALEO FG18T115 Rebuilt code : 440341 VALEO FG18T115
VALEO FG18T115 Voltage: 14V VALEO FG18T115
VALEO FG18T115 Amperage: 180A VALEO FG18T115
VALEO FG18T115 Type pulley: Clutch Pulley VALEO FG18T115
VALEO FG18T115 Canals number pulley: PVF6 VALEO FG18T115
VALEO FG18T115 Pulley diameter: D49 VALEO FG18T115
VALEO FG18T115 Connections: B+(M8)/L/DFM VALEO FG18T115
VALEO FG18T115 Applications: VW GROUP VALEO FG18T115
VALEO FG18T115 Weight: 7,5kg VALEO FG18T115
VALEO FG18T115 Alternative brand (A): BOSCH VALEO FG18T115
VALEO FG18T115 Alternative code (A): 0 121 715 042 / 0 986 081 940 VALEO FG18T115
VALEO FG18T115 Features (A): 12V 180A PVF6 D49 B+(M8)/L/DFM VALEO FG18T115

VALEO FG18T115 CROSS REFERENCE
VALEO FG18T115 Brand Code Code V A P D C
VALEO FG18T115 MERCEDES BENZ HVW 000 906 08 00 HVW0009060800 12V 180A PVF6 D49 B+(M8)/L/DFM
VALEO FG18T115 VALEO 439 751 439751 12V 180A PVF6 D49 B+(M8)/L/DFM
VALEO FG18T115 VALEO 440 341 440341 12V 180A PVF6 D49 B+(M8)/L/DFM
VALEO FG18T115 VALEO FG18T 062 FG18T062 12V 180A PVF6 D49 B+(M8)/L/DFM
VALEO FG18T115 VALEO FG18T 115 FG18T115 12V 180A PVF6 D49 B+(M8)/L/DFM
VALEO FG18T115 VW GROUP 03L 903 023 Q 03L903023Q 12V 180A PVF6 D49 B+(M8)/L/DFM
VALEO FG18T115 VW GROUP 03L 903 023 QX 03L903023QX 12V 180A PVF6 D49 B+(M8)/L/DFM
VALEO FG18T115 VW GROUP 03L 903 024 C 03L903024C 12V 180A PVF6 D49 B+(M8)/L/DFM
VALEO FG18T115 VW GROUP 03L 903 024 G 03L903024G 12V 180A PVF6 D49 B+(M8)/L/DFM

VALEO FG18T115 APPLICATIONS
VALEO FG18T115 Brand-Model-Type Engine Date  KW CV CC
VALEO FG18T115 VW CRAFTER 30-35 (2E_) 2.0 TDI CKUB 07.11 120 163 1968
VALEO FG18T115 VW CRAFTER 30-35 (2E_) 2.0 TDI CKTB 05.11 80 109 1968
VALEO FG18T115 VW CRAFTER 30-35 (2E_) 2.0 TDI CKTC 05.11 100 136 1968
VALEO FG18T115 VW CRAFTER 30-50 (2F_) 2.0 TDI CKUB 07.11 120 163 1968
VALEO FG18T115 VW CRAFTER 30-50 (2F_) 2.0 TDI CKTC 05.11 100 136 1968
VALEO FG18T115 VW CRAFTER 30-50 (2F_) 2.0 TDI CKUC 10.11 105 142 1968
VALEO FG18T115 VW CRAFTER 30-50 (2F_) 2.0 TDI CKTB 05.11 80 109 1968
VALEO FG18T115 VW CRAFTER 30-50 (2E_) 2.0 TDI CKUB 07.11 120 163 1968
VALEO FG18T115 VW CRAFTER 30-50 (2E_) 2.0 TDI CKTC 05.11 100 136 1968
VALEO FG18T115 VW CRAFTER 30-50 (2E_) 2.0 TDI CKUC 10.11 105 142 1968
VALEO FG18T115 VW CRAFTER 30-50 (2E_) 2.0 TDI CKTB 05.11 80 109 1968