FG18S048 VALEO-ALTERNATORS
VALEO FG18S048 Product description: Alternators VALEO FG18S048
VALEO FG18S048 Brand: VALEO VALEO FG18S048
VALEO FG18S048 New code: FG18S048 VALEO FG18S048
VALEO FG18S048 New commercial code: 439698 VALEO FG18S048
VALEO FG18S048 Classical code: - VALEO FG18S048
VALEO FG18S048 Reman code (1): 440177 VALEO FG18S048
VALEO FG18S048 Reman code (2): 440288 VALEO FG18S048
VALEO FG18S048 Replaced code: FG18S017 VALEO FG18S048
VALEO FG18S048 Voltage: 14V VALEO FG18S048
VALEO FG18S048 Amperage: 180A VALEO FG18S048
VALEO FG18S048 Type pulley: With clutch VALEO FG18S048
VALEO FG18S048 Canals number pulley: PVF6 VALEO FG18S048
VALEO FG18S048 Pulley diameter: 54mm VALEO FG18S048
VALEO FG18S048 Connections: B+(M8)/L/DFM VALEO FG18S048
VALEO FG18S048 Front support position: L80º VALEO FG18S048
VALEO FG18S048 Fly wheel distance: 52mm VALEO FG18S048
VALEO FG18S048 Units fixed support 2 VALEO FG18S048
VALEO FG18S048 Units tension bracket 2 VALEO FG18S048
VALEO FG18S048 Measure between fixed supports 46mm VALEO FG18S048
VALEO FG18S048 Internal measure fixed support 10mm/M10 VALEO FG18S048
VALEO FG18S048 Internal measure tension bracket: 10mm/M10 VALEO FG18S048
VALEO FG18S048 Applications: CITROEN-FIAT-LANCIA-PEUGEOT VALEO FG18S048
VALEO FG18S048 Alternative brand (A): VALEO VALEO FG18S048
VALEO FG18S048 Alternative code (A): TG9B066/440279/439694 VALEO FG18S048
VALEO FG18S048 Features (A): 12V 90A PVF6 D55 B+(M8)/L/DFM VALEO FG18S048
VALEO FG18S048 Alternative brand (B): VALEO VALEO FG18S048
VALEO FG18S048 Alternative code (B): TG10B024/437550/439553 VALEO FG18S048
VALEO FG18S048 Features (B): 12V 97A PVF6 D54 B2+(M8)/L/DFM VALEO FG18S048
VALEO FG18S048 Alternative brand (C): BOSCH VALEO FG18S048
VALEO FG18S048 Alternative code (C): 0 124 525 035/0 986 046 240 VALEO FG18S048
VALEO FG18S048 Features (C): 12V 150A PVF6 D54 B2+(M8)/L/DFM VALEO FG18S048
VALEO FG18S048 Alternative brand (D): VALEO VALEO FG18S048
VALEO FG18S048 Alternative code (D): TG15C118/437471/439674/746032 VALEO FG18S048
VALEO FG18S048 Features (D): 12V 150A PVF6 D54 B2+(M8)/L/DFM VALEO FG18S048
VALEO FG18S048 Alternative brand (E): VALEO VALEO FG18S048
VALEO FG18S048 Alternative code (E): SG15S024/437458/439493 VALEO FG18S048
VALEO FG18S048 Features (E): 12V 150A PVF6 D54 B+(M8)/L(1-2) (Without DFM signal) VALEO FG18S048
VALEO FG18S048 Alternative brand (F): VALEO VALEO FG18S048
VALEO FG18S048 Alternative code (F): SG15S025/437407 VALEO FG18S048
VALEO FG18S048 Features (F): 12V 150A PVF6 D58 B2+(M8)/L/DFM VALEO FG18S048
VALEO FG18S048 Alternative brand (G): VALEO VALEO FG18S048
VALEO FG18S048 Alternative code (G): TG15C127/440186/439626 VALEO FG18S048
VALEO FG18S048 Features (G): 12V 150A PVF6 D57 B+(M8)/L/DFM VALEO FG18S048
VALEO FG18S048 Alternative brand (H): VALEO VALEO FG18S048
VALEO FG18S048 Alternative code (H): TG15C154/440180/439622 VALEO FG18S048
VALEO FG18S048 Features (H): 12V 150A PVF6 D54 B2+(M8)/L/DFM VALEO FG18S048
VALEO FG18S048 Alternative brand (I): MITSUBISHI VALEO FG18S048
VALEO FG18S048 Alternative code (I): A004TJ0084 VALEO FG18S048
VALEO FG18S048 Features (I): 12V 180A PVF6 D55 B2+(M8)/L/DFM VALEO FG18S048

VALEO FG18S048 CROSS REFERENCE
VALEO FG18S048 Brand Code Code V A P D C
VALEO FG18S048 FIAT GROUP 9661 544 880 9661544880 12V 180A PVF6 D55 B+(M8)/L/DFM
VALEO FG18S048 PSA GROUP 5702 E7 5702E7 12V 180A PVF6 D55 B+(M8)/L/DFM
VALEO FG18S048 PSA GROUP 5702 G2 5702G2 12V 180A PVF6 D55 B+(M8)/L/DFM
VALEO FG18S048 PSA GROUP 5702 K8 5702K8 12V 180A PVF6 D55 B+(M8)/L/DFM
VALEO FG18S048 PSA GROUP 5705 AX 5705AX 12V 180A PVF6 D55 B+(M8)/L/DFM
VALEO FG18S048 PSA GROUP 5705 EE 5705EE 12V 180A PVF6 D55 B+(M8)/L/DFM
VALEO FG18S048 PSA GROUP 5705 JF 5705JF 12V 180A PVF6 D55 B+(M8)/L/DFM
VALEO FG18S048 VALEO 254 3457 2543457 12V 180A PVF6 D55 B+(M8)/L/DFM
VALEO FG18S048 VALEO 254 3457A 2543457A 12V 180A PVF6 D55 B+(M8)/L/DFM
VALEO FG18S048 VALEO 439 698 439698 12V 180A PVF6 D55 B+(M8)/L/DFM
VALEO FG18S048 VALEO 440 177 440177 12V 180A PVF6 D55 B+(M8)/L/DFM
VALEO FG18S048 VALEO 440 288 440288 12V 180A PVF6 D55 B+(M8)/L/DFM
VALEO FG18S048 VALEO FG18S 017 FG18S017 12V 180A PVF6 D55 B+(M8)/L/DFM
VALEO FG18S048 VALEO FG18S 048 FG18S048 12V 180A PVF6 D55 B+(M8)/L/DFM
VALEO FG18S048 APPLICATIONS
VALEO FG18S048 Brand-Model-Type Engine Date  KW CV CC
VALEO FG18S048 CITROEN C4 (LC_) 1.6 HDi 9HY (DV6TED4) 11.04 80 109 1560
VALEO FG18S048 CITROEN C4 (LC_) 1.6 HDi 9HZ (DV6TED4) 11.04 80 109 1560
VALEO FG18S048 CITROEN C4 (LC_) 2.0 HDi RHR (DW10BTED4) 11.04 100 136 1997
VALEO FG18S048 CITROEN C4 (LA_) 1.6 HDi 9HY (DV6TED4) 11.04 80 109 1560
VALEO FG18S048 CITROEN C4 (LA_) 1.6 HDi 9HZ (DV6TED4) 11.04 80 109 1560
VALEO FG18S048 CITROEN C4 (LA_) 2.0 HDi RHR (DW10BTED4) 11.04 100 136 1997
VALEO FG18S048 CITROEN C4 Grand Picasso (UA_) 1.6 HDi 9HY (DV6TED4) 10.06 80 109 1560
VALEO FG18S048 CITROEN C4 Grand Picasso (UA_) 1.6 HDi 9HZ (DV6TED4) 10.06 80 109 1560
VALEO FG18S048 CITROEN C4 Picasso (UD_) 1.6 HDi 9HY (DV6TED4) 02.07 80 109 1560
VALEO FG18S048 CITROEN C4 Picasso (UD_) 1.6 HDi 9HZ (DV6TED4) 02.07 80 109 1560
VALEO FG18S048 CITROEN C4 Picasso (UD_) 2.0 HDi 138 RHJ (DW10BTED4) 02.07 100 136 1997
VALEO FG18S048 CITROEN C4 Picasso (UD_) 2.0 HDi 138 RHR (DW10BTED4) 02.07 100 136 1997
VALEO FG18S048 CITROEN C4 1.6 HDi 9HY (DV6TED4) 07.06 80 109 1560
VALEO FG18S048 CITROEN C4 1.6 HDi 9HZ (DV6TED4) 07.06 80 109 1560
VALEO FG18S048 CITROEN C5 (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) 9HY (DV6TED4) 09.04 80 109 1560
VALEO FG18S048 CITROEN C5 (RC_) 2.0 HDi (RCRHRH) RHR (DW10BTED4) 09.04 100 136 1997
VALEO FG18S048 CITROEN C5 (RC_) 2.2 HDi 4HT (DW12BTED4) 04.06 125 170 2179
VALEO FG18S048 CITROEN C5 (RD_) 1.6 HDi 9HZ (DV6TED4) 02.08 80 109 1560
VALEO FG18S048 CITROEN C5 (RD_) 2.0 HDi RHF (DW10BTED4) 02.08 100 136 1997
VALEO FG18S048 CITROEN C5 (RD_) 2.0 HDi RHR (DW10BTED4) 02.08 100 136 1997
VALEO FG18S048 CITROEN C5 (RD_) 2.2 HDi 4HT (DW12BTED4) 02.08 125 170 2179
VALEO FG18S048 CITROEN C5 Break (RE_) 1.6 HDi (RE8HZB) 9HY (DV6TED4) 09.04 80 109 1560
VALEO FG18S048 CITROEN C5 Break (RE_) 2.0 HDi (RERHRH) RHR (DW10BTED4) 09.04 100 136 1997
VALEO FG18S048 CITROEN C5 Break (RE_) 2.2 HDi 4HT (DW12BTED4) 05.06 120 163 2179
VALEO FG18S048 CITROEN C5 Break (RE_) 2.2 HDi 4HT (DW12BTED4) 04.06 125 170 2179
VALEO FG18S048 CITROEN C5 Break (TD_) 1.6 HDi 9HZ (DV6TED4) 02.08 80 109 1560
VALEO FG18S048 CITROEN C5 Break (TD_) 2.0 HDi RHR (DW10BTED4) 02.08 100 136 1997
VALEO FG18S048 CITROEN C5 Break (TD_) 2.2 HDi 4HT (DW12BTED4) 02.08 125 170 2179
VALEO FG18S048 CITROEN C6 (TD_) 2.2 HDi 4HT (DW12BTED4) 06.06 125 170 2179
VALEO FG18S048 CITROEN C8 (EA_/EB_) 2.0 HDi RHK (DW10UTED4) 02.07 88 120 1997
VALEO FG18S048 CITROEN C8 (EA_/EB_) 2.0 HDi 135 RHR (DW10BTED4) 03.06 100 136 1997
VALEO FG18S048 CITROEN C8 (EA_/EB_) 2.2 HDi 4HT (DW12BTED4) 06.06 125 170 2179
VALEO FG18S048 CITROEN JUMPY 2.0 HDi 120 RHK (DW10UTED4) 01.07 88 120 1997
VALEO FG18S048 CITROEN JUMPY 2.0 HDi 140 RHR (DW10BTED4) 01.07 100 136 1997
VALEO FG18S048 CITROEN JUMPY 2.0 HDi 120 RHK (DW10UTED4) 01.07 88 120 1997
VALEO FG18S048 CITROEN JUMPY 2.0 HDi 140 RHR (DW10BTED4) 01.07 100 136 1997
VALEO FG18S048 FIAT SCUDO (270_) 2.0 D Multijet RHR 01.07 100 136 1997
VALEO FG18S048 FIAT SCUDO (270_) 2.0 D Multijet RHK 01.07 88 120 1997
VALEO FG18S048 FIAT SCUDO (270_) 2.0 D Multijet RHR 01.07 100 136 1997
VALEO FG18S048 FIAT SCUDO (270_) 2.0 D Multijet DW10BTED4 01.07 100 136 1997
VALEO FG18S048 FIAT SCUDO (270_) 2.0 D Multijet RHK 01.07 88 120 1997
VALEO FG18S048 FIAT SCUDO Combinato (220P) 2.0 16V RFN 06.00-12.06 100 136 1997
VALEO FG18S048 FIAT SCUDO (220L) 2.0 RFN 05.00-12.06 100 136 1997
VALEO FG18S048 FIAT SCUDO (270_) 2.0 D Multijet RHR 01.07 100 136 1997
VALEO FG18S048 FIAT SCUDO (270_) 2.0 D Multijet RHK 01.07 88 120 1997
VALEO FG18S048 LANCIA PHEDRA (179) 2.0 (179AXA11) RFN (EW10J4) 09.02-11.10 100 136 1997
VALEO FG18S048 LANCIA PHEDRA (179) 2.0 D Multijet RHR (DW10BTED4) 07.06-11.10 100 136 1997
VALEO FG18S048 LANCIA PHEDRA (179) 2.0 JTD RHK (DW10UTED4) 06.06-11.10 88 120 1997
VALEO FG18S048 LANCIA PHEDRA (179) 2.2 D Multijet 4HS 03.08-11.10 125 170 2179
VALEO FG18S048 LANCIA PHEDRA (179) 2.2 D Multijet 4HT 03.08-11.10 125 170 2179
VALEO FG18S048 LANCIA PHEDRA (179) 2.2 JTD (179AXC1A) 4HW (DW12ATED4) 09.02-11.10 94 128 2179
VALEO FG18S048 LANCIA ZETA (220) 2.0 16V (220AQ5) RFN 07.00-09.02 100 136 1997
VALEO FG18S048 PEUGEOT 407 (6D_) 1.6 HDi 110 9HY (DV6TED4) 05.04 80 109 1560
VALEO FG18S048 PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 HDi 135 RHR (DW10BTED4) 05.04 100 136 1997
VALEO FG18S048 PEUGEOT 407 (6D_) 2.2 HDi 4HP (DW12BTED4) 06.08 120 163 2179
VALEO FG18S048 PEUGEOT 407 (6D_) 2.2 HDi 170 4HT (DW12BTED4) 05.06 125 170 2179
VALEO FG18S048 PEUGEOT 407 (6C_) 2.0 HDi RHR (DW10BTED4) 10.05 100 136 1997
VALEO FG18S048 PEUGEOT 407 SW (6E_) 1.6 HDi 110 9HY (DV6TED4) 05.04 80 109 1560
VALEO FG18S048 PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 HDi 135 RHR (DW10BTED4) 05.04 100 136 1997
VALEO FG18S048 PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.2 HDi 4HP (DW12BTED4) 06.08 120 163 2179
VALEO FG18S048 PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.2 HDi 170 4HT (DW12BTED4) 05.06 125 170 2179
VALEO FG18S048 PEUGEOT 607 (9D/9U) 2.0 HDI RHR (DW10BTED4) 09.05 100 136 1997
VALEO FG18S048 PEUGEOT 607 (9D/9U) 2.2 HDi 4HT (DW12BTED4) 05.06 125 170 2179
VALEO FG18S048 PEUGEOT 807 (E) 2.0 HDi RHK (DW10UTED4) 02.06 88 120 1997
VALEO FG18S048 PEUGEOT 807 (E) 2.0 HDI RHR (DW10BTED4) 06.06 100 136 1997
VALEO FG18S048 PEUGEOT 807 (E) 2.2 HDi 4HT (DW12BTED4) 06.06 125 170 2179
VALEO FG18S048 PEUGEOT EXPERT 2.0 HDi 120 RHK (DW10UTED4) 01.07 88 120 1997
VALEO FG18S048 PEUGEOT EXPERT (VF3A_/VF3U_/VF3X_) 2.0 HDi 120 RHK (DW10UTED4) 01.07 88 120 1997
VALEO FG18S048 PEUGEOT EXPERT (VF3A_/VF3U_/VF3X_) 2.0 HDi 140 RHR (DW10BTED4) 01.07 100 136 1997
VALEO FG18S048 PEUGEOT EXPERT Tepee (VF3V_) 2.0 HDi 120 RHK (DW10UTED4) 01.07 88 120 1997
VALEO FG18S048 PEUGEOT EXPERT Tepee (VF3V_) 2.0 HDi 140 RHR (DW10BTED4) 01.07 100 136 1997
VALEO FG18S048 PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 HDi 9HZ (DV6TED4) 04.08 80 109 1560