0001231027 BOSCH - STARTER


BOSCH 0001231027 Product: STARTERS BOSCH 0001231027
BOSCH 0001231027 Brand: BOSCH BOSCH 0001231027
BOSCH 0001231027 Type: EV (R) 24V BOSCH 0001231027
BOSCH 0001231027 New code: 0 001 231 027 BOSCH 0001231027
BOSCH 0001231027 Replaced by the code: 0 001 263 020 BOSCH 0001231027

BOSCH 0001231027 PARTS LIST
BOSCH 0001231027 Brand Fig. Info Unit Code Code Description
BOSCH 0001231027 BOSCH 11 A 1 6 033 AD3 334 6033AD3334 OVERRUNNING CLUTCH
BOSCH 0001231027 BOSCH 20 B 1 6 033 AD4 088 6033AD4088 DRIVE END SHIELD
BOSCH 0001231027 BOSCH 21 B 1 9 003 331 931 9003331931 FORK LEVER
BOSCH 0001231027 BOSCH 24 B 1 2 339 402 174 2339402174 SOLENOID SWITCH
BOSCH 0001231027 BOSCH 25 B 3 2 003 429 072 2003429072 BOLT
BOSCH 0001231027 BOSCH 30 B 1 6 033 AD4 080 6033AD4080 ARMATURE
BOSCH 0001231027 BOSCH 35 B 1 6 033 AD0 185 6033AD0185 COMMUTATOR END SHIELD
BOSCH 0001231027 BOSCH 38 B 2 2 003 415 011 2003415011 BOLT
BOSCH 0001231027 BOSCH 45 B 1 2 918 740 008 2918740008 RING
BOSCH 0001231027 BOSCH 46 B 1 2 915 051 108 2915051108 NUT
BOSCH 0001231027 BOSCH 800 A 1 6 033 AD4 067 6033AD4067 PARTS SET, SOLENOID SWITCH
BOSCH 0001231027 BOSCH 802 B 1 6 033 AD3 309 6033AD3309 EPICYCLOIDAL GEAR TRAIN
BOSCH 0001231027 BOSCH 805 B 1 6 033 AD4 108 6033AD4108 STATOR HOUSING
BOSCH 0001231027 BOSCH 812 A 1 9 003 337 010 9003337010 PARTS SET, SMALL PARTS STARTER
BOSCH 0001231027 CLARIFICATIONS - A - - - WEARING PARTS
BOSCH 0001231027 CLARIFICATIONS - B - - - REPLACEMENT